Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |12月のLove song-Chinese ver- by GACKT
fc2ブログ

Entries

12月のLove song-Chinese ver- by GACKT

Ch(grammar)12月のLove song
Ch:十-二-月-的--/情-歌
pi:shi2er4yue4de/qing2ge1
♪:shY-Rr-yue-tA/Cing-kA
En:in-December--/love-song


12月のLove song - 中国語版-

Kr-12月のLove Song by Gackt
List of Christmas Song クリスマス・ソング 一覧

song by GACKT
中国語 歌手一覧
1.
ゆっくり捲(メク)った、カレンダーの最後の1ページ、
-------------/---开-------/---历---/---后---/---页
Ch:慢-慢-地--/翻-開-了,---/月-曆---/最-後---/一-頁,
pi:man4man4de/fan1kai1-le-/yue4li4-/zui4hou4/yi1ye4
♪:man-man-tA/fan-khai-lA-/yue-li--/tsui-hou/i-yA
En:slowly----/opened------/calendar/last----/one-page

窓の外は雪が降っている
---------里------/---着
Ch:櫥-窗-裡------/下-著-雪,
pi:chu2chuang1li3/xia4-zhe-xue3
♪:Cu--Cuang--li-/shia-chA-shWe
En:in-window-----/snowing

ガラスに映る貴方の横顔、貴方を見ている
--------/---------/---/侧-脸---/---着---/
Ch:玻-璃/倒-映,---/你-/側-臉---/望-著---/你
pi:bo1li/dao3ying4/ni3/ce4lian3/wang4zhe/ni3
♪:po-li/tao-ing--/ni-/ZA-lien-/wang-chA/ni
En:glass/reflect--/your/profile/looking-/you


1人が吐いている煙、思い出し始める
------个-----/---着---/烟---/----------/
Ch:一-個-人--/吐-著---/煙,--/回-想-----/起,
pi:yi1ge-ren2/tu3-zhe-/yan1-/hui2xiang3/qi3
♪:i--kA-rRn-/thu-chA-/ien--/hui-shiang/Ci
En:one+man---/spitting/smoke/recall--/start

貴方と私の間で許された約束、
------------间----/许---------/诺-
Ch:你-我-之-間----/許-下-的---/諾-言
pi:ni3wo3zhi1jian1/xu3-xia4-de/nuo4yan2
♪:ni-wo-chY-chien/shW-shia-tA/nuo-ien
En:betw-you&me---/allowed-----/promise

暖かかった この瞬間
---温-暖------/这-个-/---间
Ch:溫-暖-了---/這-個-/瞬-間
pi:wen1nuan3le/zhe4ge/shun4jian1
♪:wRn-nuan-lA/chA-kA/shun-chien
En:warmed-----/this--/moment

*1
貴方の手を少しキツく握る、コートのポケットの中で
-------/-----------/紧---/---点---/-----------------/里
Ch:握--/你-的-手,--/緊---/一-點,--/外-套---/口-袋---/裡-面
pi:wo4-/ni3de-shou3/jin3-/yi1dian3/wai4tao4/kou3dai4/li3mian4
♪:wo--/ni-tA-shou-/chin-/i--tien-/wai-thao/khou-tai/li-mien
En:hold/your+hand--/tight/a-little/coat----/pocket--/inside

二人の街、多くの曲がりくねる(道を)歩いた。
---------------------/---过---/许-----/-
Ch:兩-人-的----/街,--/走-過---/許-多--/曲-折,
pi:liang3ren2de/jie1-/zou3guo4/xu3duo1/qu1zhe2
♪:liang-rRn-tA/chie-/tsou-kuo/shW-tuo/CW-chA
En:two-man's--/street/walked--/many---/tortuous

貴方の目の前に来る、貴方の感覚に愛を軽やかに伝える
---来------/-------------/轻---/诉--/爱--/-----/---觉
Ch:來-到---/你-面-前,----/輕---/訴--/愛--/你-的/感-覺
pi:lai2dao4/ni3mian4qian2/qing1/su4-/ai4-/ni3de/gan3jue2
♪:lai-tao-/ni-mien-Cien-/Cing-/su--/ai--/ni-tA/kan-chWe
En:come----/you+front----/light/tell/love/your-/feel

*1//
*2
貴方が好き、宝物の貴方の心の中の笑顔
----------------------------------------/------里
Ch:(好-想)2--/你,/珍-藏-----/你-的/笑---/在-心-裡
pi:hao3xiang3/ni3/zhen1cang2/ni3de/xiao4/zai4-xin1li3
♪:hao-shiang/ni-/chRn-Zang-/ni-tA/shiao/tsai-shin-li
En:love------/you/treasure--/your-/smile/in-mind

貴方に私の全てをプレゼントする、愛は変わらない
------给----/---------------/爱--/---会----变
Ch:送-給----/你-/我-/一-切,-/愛--/不-會-改-變
pi:song4gei3/ni3/wo3/yi1qie4/ai4-/bu4hui4gai3bian4
♪:song-kei-/ni-/wo-/i--Cie-/ai--/pu-hui-kai-pien
En:present--/you/my-/all----/love/will-not-change

貴方が好き、この感謝の季節の中に居る。
-----------------/----/这-个-/---谢------/节-
Ch:(好-想)2--/你,/在--/這-個-/感-謝-的---/季-節
pi:hao3xiang3/ni3/zai4/zhe4ge/gan3xie4-de/ji4-jie2
♪:hao-shiang/ni-/tsai/chA-kA/kan-shie-tA/chi-chie
En:love------/you/in--/this--/thank+'s---/season

貴方に私の全てをプレゼントする、貴方を永遠に愛する
------给----/---------------/爱--/---/-------远
Ch:送-給----/你-/我-/一-切,-/愛--/你-/到--永-遠
pi:song4gei3/ni3/wo3/yi1qie4/ai4-/ni3/dao4yong3yuan3
♪:song-kei-/ni-/wo-/i--Cie-/ai--/ni-/tao-yong-yuan
En:present--/you/my-/all----/love/you/forever

*2//

2.
家に帰る地下鉄、一瞬、そして終点に届く
--------------/---铁--/转--------/----/------/终-点
Ch:回-家-的---/地-鐵,-/轉-眼-----/又--/到----/終-點
pi:hui2jia1-de/di4tie3/zhuan3yan3/you4/dao4--/zhong1dian3
♪:hui-chia-tA/ti-thie/chuan-ien-/you-/tao---/chong-tien
En:going-home-/subway-/moment----/and-/arrive/terminal

時々会えない、
-----------/------------/见
Ch:不-能---/常-常-------/見-面,
pi:bu4neng2/chang2chang2/jian4mian4
♪:pu-nRng-/Cang--Cang--/chien-mien
En:not+can-/often-------/meet

更に必要とするのが惜しい、そして貴方にサヨナラを言う
--------/舍-------/------------/说---/---见
Ch:更---/捨-不-得-/要--/和-/你-/說---/再-見
pi:geng4/she3bu-de/yao4/he2/ni3/shuo1/zai4-jian4
♪:kRng-/shA-pu-tA/yao-/hA-/ni-/shuo-/tsai-chien
En:more-/hate-----/need/and/you/say--/goodbye

愛のトランク、私たちは第一節にいる
---爱--------/车--------/---们-/---------节
Ch:愛-情-的--/車-箱,----/我-們-/在-第-一-節
pi:ai4qing2de/che1xiang1/wo3men/zai4-di4yi1jie2
♪:ai-Cing-tA/chA-shiang/wo-mRn/tsai-ti--i-chie
En:love's----/trunk-----/we----/in+first+section

時間と空間を渡る、
------过-----/时-间----/----/---间
Ch:穿-過-----/時-間----/與--/空-間,
pi:chuan1guo4/shi2jian1/yu3-/kong1jian1
♪:Cuan--kuo-/shY-chien/yu--/khon-chien
En:pass------/time-----/with/space

私たちは永遠にお互いを信じたい
----请---/-----------/---们-/会--/---远
Ch:請---/相-信------/我-們-/會--/永-遠
pi:qing3/xiang1-xin4/wo3men/hui4/yong3yuan3
♪:Cing-/shiang-shin/wo-mRn/hui-/yong-yuan
En:want-/believe----/we----/will/forever

*1
貴方の手を少しキツく握る、コートのポケットの中で
-------/-----------/紧---/---点---/-----------------/里
Ch:握--/你-的-手,--/緊---/一-點,--/外-套---/口-袋---/裡-面
pi:wo4-/ni3de-shou3/jin3-/yi1dian3/wai4tao4/kou3dai4/li3mian4
♪:wo--/ni-tA-shou-/chin-/i--tien-/wai-thao/khou-tai/li-mien
En:hold/your+hand--/tight/a-little/coat----/pocket--/inside

二人の街、多くの曲がりくねる(道を)歩いた。
---------------------/---过---/许-----/-
Ch:兩-人-的----/街,--/走-過---/許-多--/曲-折,
pi:liang3ren2de/jie1-/zou3guo4/xu3duo1/qu1zhe2
♪:liang-rRn-tA/chie-/tsou-kuo/shW-tuo/CW-chA
En:two-man's--/street/walked--/many---/tortuous

貴方の目の前に来る、貴方の感覚に愛を軽やかに伝える
---来------/-------------/轻---/诉--/爱--/---------觉
Ch:來-到---/你-面-前,----/輕---/訴--/愛--/你-的-感-覺
pi:lai2dao4/ni3mian4qian2/qing1/su4-/ai4-/ni3de-gan3jue2
♪:lai-tao-/ni-mien-Cien-/Cing-/su--/ai--/ni-tA-kan-chWe
En:come----/you+front----/light/tell/love/your+feel

*1//

3.
私は貴方の純粋、
------/---欢---/
Ch:我-/喜-歡,--/你-的/天-真,
pi:wo3/xi3huan1/ni3de/tian1zhen1
♪:wo-/shi-huan/ni-tA/tien-chRn
En:my-/like----/your-/naive

貴方の純潔、そして貴方の あの可愛いふり が好き
--------/纯-洁----/----------------/---爱
Ch:你-的/純-潔----/和-/你--/那-份--/可-愛
pi:ni3de/chun2jie2/he2/ni3-/na4fen4/ke3ai4
♪:ni-tA/Cun--chie/hA-/ni--/na-fRn-/khA-ai
En:your-/purity---/and/your/that---/pretty

忘れられない、私たちが知り合った あの一日。
-------------/---们-/---识--------/
Ch:忘-不-了--/我-們-/相-識-的-----/那-一-天,
pi:wang4bu4le/wo3men/xiang1shi4-de/na4yi1tian1
♪:wang-pu-lA/wo-mRn/shiang-shY-tA/na-i--thien
En:can't-forget/we--/acquaintance-/that-day

決して変わらない あの一日
-----------/---变----/
Ch:永-不---/改-變----/又--/的/那-一-天
pi:yong3bu4/gai3bian4/you4/de/na4yi1tian1
♪:yong-pu-/kai-bien-/you-/tA/na-i--thien
En:never---/change---/and-/of/that+one+day

*2
貴方が好き、宝物の貴方の心の中の笑顔
----------------------------------------/------里
Ch:(好-想)2--/你,/珍-藏-----/你-的/笑---/在-心-裡
pi:hao3xiang3/ni3/zhen1cang2/ni3de/xiao4/zai4-xin1li3
♪:hao-shiang/ni-/chRn-Zang-/ni-tA/shiao/tsai-shin-li
En:love------/you/treasure--/your-/smile/in-mind

貴方に私の全てをプレゼントする、愛は変わらない
------给----/---------------/爱--/---会----变
Ch:送-給----/你-/我-/一-切,-/愛--/不-會-改-變
pi:song4gei3/ni3/wo3/yi1qie4/ai4-/bu4hui4gai3bian4
♪:song-kei-/ni-/wo-/i--Cie-/ai--/pu-hui-kai-pien
En:present--/you/my-/all----/love/will-not-change

貴方が好き、この感謝の季節の中に居る。
-----------------/----/这-个-/---谢------/节-
Ch:(好-想)2--/你,/在--/這-個-/感-謝-的---/季-節
pi:hao3xiang3/ni3/zai4/zhe4ge/gan3xie4-de/ji4-jie2
♪:hao-shiang/ni-/tsai/chA-kA/kan-shie-tA/chi-chie
En:love------/you/in--/this--/thank+'s---/season

貴方に私の全てをプレゼントする、貴方を永遠に愛する
------给----/---------------/爱--/---/-------远
Ch:送-給----/你-/我-/一-切,-/愛--/你-/到--永-遠
pi:song4gei3/ni3/wo3/yi1qie4/ai4-/ni3/dao4yong3yuan3
♪:song-kei-/ni-/wo-/i--Cie-/ai--/ni-/tao-yong-yuan
En:present--/you/my-/all----/love/you/forever

*2//

* *2//


スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/848-65884c84

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
78位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
15位
アクセスランキングを見る>>

アクセス解析

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

>