Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |桜ノ雨 -Chinese ver-
FC2ブログ

Entries

桜ノ雨 -Chinese ver-

Ch: (grammar)


桜ノ雨 -Chinese ver-中国語版

song by 委員長、マルカ、猫(♂)、FallenAngelX
中国語 歌手一覧

「桜ノ雨」(2008) by absorb
En-桜ノ雨


1.
私たちがそれぞれ別の道を歩いたとしても
------------/---们-/将-会-----/--------------------------/无
Ch:就-算----/我-們-/將-會-----/各--/奔--/前-程------/也--/無-妨
pi:jiu4suan4/wo3men/jiang1hui4/ge4-/ben1/qian2cheng2/ye3-/wu2fang2
♪:chiu-suan/wo-mRn/chiang-hui/kA--/pRn-/Cien-CRng--/yA--/u--fang
En:even-----/we----/will------/self/rush/future ----/also/no-matter

私たちは私たちの友情を忘れる事は無い
------/绝-----/会--/---/---们----/---------/给--/遗
Ch:我-/絕-不--/會--/把-/我-們-的-/友-情----/給--/遺-忘
pi:wo3/jue2bu4/hui4/ba3/wo3men-de/you3qing2/gei3/yi2wang4
♪:wo-/chWe-pu/hui-/pa-/wo-mRn-tA/you-Cing-/kei-/i--wang
En:I--/never--/will/do-/our-----/friendship/give/forget

皆で過ごした あの時の青春の日々を
--------------------------/处--/----------------------/时
Ch:大-家---/一-起--/相----/處--/的/那-段---/青-春-----/時-光
pi:da4-jia1/yi1-qi3/xiang1/chu3/de/na4duan4/qing2chun1/shi2guang1
♪:ta--chia/i---Ci-/shiang/Cu--/tA/na-tuan-/Cing-Cun--/shY-kuang
En:everyone/together/e-o--/place/of/that+--/yourth----/time
--------------------------------/+period/

自信を満たして、顔を上げて、胸を張って前を見る
-----------/---满-----/---------/---头----/
Ch:使--/我-/充-滿-----/自-信----/抬-頭----/挺---/胸----/向----/前---/望
pi:shi3/wo3/chong1man3/zi4-xin4-/tai2-tou2/ting3/xiong1/xiang4/qian2/wang4
♪:shY-/wo-/Cong--man-/tsY-shin-/thai-thou/thing/shiong/shiang/Cien-/wang
En:use-/me-/fill------/confidence/rise+head/strain/chest/side-/front/see

いつも埃(ホコリ)舞う熱意で震える運動場
---总-------/尘------/飞--/扬---/热------/---荡------/---场
Ch:總-是----/塵-土---/飛--/揚---/熱-情---/激-盪-的---/操-場
pi:zong3shi4/chen2tu3/fei1/yang2/re4qing2/ji1-dang4de/cao1chang3
♪:tsong-shY/CRn--thu/fei-/yang-/rA-Cing-/chi-tang-tA/Zao-Cang
En:always---/dust----/fly-/↓---/passion-/swing------/playground
-----------------------/scatter/

今では、もう着ない制服
-----------/现--------/
Ch:直-到---/現-在-----/再--/也--/穿----/不-/下---/的/制-服--/上
pi:zhi2dao4/xian4-zai4/zai4/ye3-/chuan1/bu4/xia4-/de/zhi4fu2/shang4
♪:chY--tao/shien-tsai/tsai/yA--/Cuan--/pu-/shia-/tA/chY-fu-/shang
En:until-to/now------/again/also/wear--/not/under/of/uniform/on

机の上に授業中 残した大きな落書き
---书-------/还------/------/课-/--------------------------/涂-鸦
Ch:書-桌----/還-有---/上----/課-/所--/留-下---/的/大-/片---/塗-鴉
pi:shu1zhuo1/hai2you3/shang4/ke4/suo3/liu2xia4/de/da4/pian4/tu2-ya1
♪:shu-chuo-/hai-you-/shang-/khA/suo-/liu-shia/tA/ta-/phien/thu-ya
En:desk-----/still---/on----/↓-/place/remain-/of/big/piece/dirty-art
-------------------------/lesson/

これら全部は 私たちが残した過去
---这------/-----------------/---们-/-----------/过
Ch:這-些---/全-部-都----/是--/我-們-/留-下---/的/過-往
pi:zhe4xie1/quan2bu4dou1/shi4/wo3men/liu2xia4/de/guo4wang3
♪:chA-shie/CWan-pu-tou-/shY-/wo-mRn/liu-shia/tA/kuo-wang
En:these---/all---------/is--/we----/remain--/of/past


卒業アルバムに書いてある「さよなら」、伝えきれない悲しみ
---毕--/册-/-----------/写--/--/--别-----/话---//无-------尽------/---伤
Ch:畢--/冊-/上----/所--/寫--/的/道-別----/話.--//無-法-道-盡-的---/感-傷
pi:bi4-/ce4/shang4/suo3/xie3/de/dao4bie2-/hua4-//wu2fa3dao4jin3-de/gan3shang1
♪:pi--/ZA-/shang-/suo-/shie/tA/tao-pie--/hua--//u--fa-tao-chin-tA/kan-shang
En:finish/book/on-/place/write/of/say-goodbye/word//unspeakable-----/sentimentality

頭の中が思い出で いっぱいになる、目の淵(フチ)が涙で濡れた
---脑--/------/满-满---/---忆--/轻------/让---//泪-------/----/湿----/
Ch:腦--/中----/滿-滿---/回-憶--/輕-易---/讓.--//淚-水----/浸--/濕-了-/眼-眶
pi:nao3/zhong1/man3man3/hui2yi4/qing1yi4/rang4//lei4shui3/jin4/shi1le/yan3kuang4
♪:nao-/chong-/man-man-/hui-i--/Cing-i--/rang-//lei-shui-/chin/shY-lA/ien-khuang
En:brain/in---/fil-----/recall-/lightly-/let--//tear-----/soak/wet+ed/eye+socket

青春時代、傷つく事だってあったけど
-------------/岁------/------//虽------/---过----/---------/伤
Ch:青-春-----/歲-月---/中----//雖-然---/受-過----/不-/少---/傷
pi:qing2chun1/sui4yue4/zhong1//sui1ran2/shou4gou4/bu4/shao3/shang1
♪:Cing-Cun--/sui-yue-/chong-//sui-ran-/shou-kou-/pu-/shao-/shang
En:youth-----/years---/in----//even-----/received/not/a-few/wound

でも私たちを徐々に成長させた、取るに足らない場所だとしても
---却--/让---/---们-/---渐-------/---长-------//
Ch:卻--/讓---/我-們-/逐-漸-的----/成-長-------//就-算----/是--/微-不-足-道-的---/地-方
pi:que4/rang4/wo3men/zhu2jian4-de/cheng2chang2//jiu4suan4/shi4/wei1bu4zu2-dao4de/di4fang
♪:CWe-/rang-/wo-mRn/chu-chien-tA/CRng--Cang--//chiu-suan/shY-/wei-pu-tsu-tao-tA/ti-fang
En:but-/let--/us----/gradually---/grow-up-----//even-----/is--/insignificant----/area

*1
教室の窓から外を見ると、桜の花びらが雨のように
-------------------------------------------------------//-----------/樱
Ch:教-室----/的/窗-口------/旁---/向-外-----/仰-望-----//如-/雨--/的/櫻-花
pi:jiao4shi4/de/chuang1kou3/pang2/xiang4wai4/yang3wang4//ru2/yu3-/de/ying1hua1
♪:chiao-shY/tA/Cuang--khou/phang/shiang-wai/yang-wang-//ru-/yu--/tA/ing--hua
En:classroom/of/window-----/side-/outward---/look-up---//as-/rain/of/cherry+flower

軽々と手のひらに舞い落ちる、あの時を思い起こさせる
---轻-轻-----/飘-----------/-----------//-------/---经--------/
Ch:輕-輕-----/飄-落-到-----/手-掌------//勾-起--/曾-經-的-----/景-象
pi:qing1qing1/piao1luo4dao4/shou3zhang3//gou1qi3/ceng2jing1-de/jing3-xiang4
♪:Cing-Cing-/phiao-luo-tao/shou-chang-//kou-Ci-/ZRng-ching-tA/ching-shiang
En:light-----/float+fall+to/palm-------//recall-/previously---/scenery

皆 一緒に集めて出来た大きな花束を
---将----/
Ch:將----/大-家---/一-起--/收-集---/而-/成----/的//那--/一-/大-/束--/花
pi:jiang1/da4-jia1/yi1qi3-/shou1ji2/er2/cheng2/de//na4-/yi1/da4/shu4/hua1
♪:chiang/ta-chia-/i--Ci--/shou-chi/Rr-/CRng--/tA//na--/i--/ta-/shu-/hua
En:get---/everyone/together/collect/and/become/of//that/one/big/bind/flower

空の彼方へ投げる、私は絶対に忘れる事が出来ない、私は今でも
------------------------------------//---/绝-对---/---/会--/-----//虽------/---/现
Ch:抛--/到--/天-空------/的/彼-方---//我-/絕-對---/不-/會--/忘---//雖-然---/我-/現-在
pi:pao1/dao4/tian1-kong1/de/bi3fang1//wo3/jue2dui4/bu4/hui4/wang4//sui1ran2/wo3/xian4-zai4
♪:phao/tao-/thien-khong/tA/pi-fang-//wo-/chWe-tui/pu-/hui-/wang-//sui-ran-/wo-/shien-tsai
En:throw/to-/sky--------/of/othr-side//I-/absolute/not/can/forget//even----/I--/now

ただ小さな花びらのように通り過ぎるだけ、でも貴方たちは私の傍に居てくれる
-----------/过--/-----------------------------------/---样---//却--/----/---们-/
Ch:只--/不-/過--/像----/是--/小-小-的------/花-瓣---/一-樣---//卻--/有--/你-們-/陪--/在-我-身-旁
pi:zhi3/bu4/guo4/xiang4/shi4/xiao3-xiao3-de/hua1ban4/yi1yang4//que4/you3/ni3men/pei2/zai4wo3-shen1pang2
♪:chY-/pu-/kuo-/shiang/shY-/shiao-shiao-tA/hua-pan-/i--yang-//CWe-/you-/ni-mRn/phei/tsai-wo-shRn-phang
En:only/not/pass/seem--/is--/tiny----------/petal---/same----//but-/have/you---/with/by-my-side

*1//

2.
引き出しの中に恋の光りを見つける事が出来るのか期待する
-------------/---屉---/里-/---------------/恋-爱---/
Ch:期-待-----/抽-屜---/裡-/能---/找-到----/戀-愛---/的/光-芒
pi:qi1dai4---/chou1ti4/li3/neng2/zhao3dao4/lian4ai4/de/guang1mang2
♪:Ci-tai----/Cou--thi/li-/nRng-/chao-tao-/lien-ai-/tA/kuang-mang
En:anticipate/drawer--/in-/can--/find-----/love----/of/ray

廊下で溜まった不満と不快を外に洩(モ)らす
-----------------/发-泄--/满-------/---骚----/与-/
Ch:在--/走-廊----/發-洩--/滿-腹-的-/牢-騷----/與-/不-爽
pi:zai4/zou3lang2/fa1xie4/man3fu4de/lao2-sao1/yu3/bu4shuang3
♪:tsai/tsou-lang/fa-shie/man-fu-tA/lao--sao-/yu-/pu-shuang
En:in--/corridor-/vent---/fill-----/discontent/and/not-well

屋上で仰向けになって、自分の未来を夢見る
-------------/---顶---/编-织-着----/-------/---来---/--/梦
Ch:躺---/在--/屋-頂---/編-織-著----/自-己--/未-來---/的/夢-想
pi:tang3/zai4/wu1ding3/bian1zhi1zhe/zi4-ji3/wei4lai2/de/meng4xiang3
♪:thang/tsai/u--ting-/pien-chY-chA/tsY-chi/wei-lai-/tA/mRng-shiang
En:lie--/in--/roof----/weave+ing---/self---/future--/of/dream

これら全部は 私たちが残した過去
---这------/------------------/---们-/-----------/过
Ch:這-些---/全-部-都----/是--/我-們-/留-下---/的/過-往
pi:zhe4xie1/quan2bu4dou1/shi4/wo3men/liu2xia4/de/guo4wang3
♪:chA-shie/CWan-pu-tou-/shY-/wo-mRn/liu-shia/tA/kuo-wang
En:these---/all---------/is--/we----/remain--/of/past


(卒業)証書に書いてあるかどうかに関わらず、一個の文字では表せない
---虽------/这--/----/毕-业---/证-书-----/------//---个-/-------------/会--/讲
Ch:雖-然---/這--/在--/畢-業---/證-書-----/上----//一-個-/字--/都--/不-/會--/講
pi:sui1ran2/zhe4/zai4/bi4ye4--/zheng4shu1/shang4//yi1ge4/zi4-/dou1/bu4/hui4/jiang3
♪:sui-ran-/chA-/tsai/pi-yA---/chRng-shu-/shang-//i--kA-/tsY-/tou-/pu-/hui-/chiang
En:even----/this/in--/graduate/credential/on----//one---/word/all-/not/can-/talk

私はもう信頼を学んだ、人を愛する方法を学んだ
------/---经---/从---/这--/学-会---/---赖---//学-会---/爱--/
Ch:我-/已-經---/從---/這--/學-會---/信-賴---//學-會---/愛--/人--/的/方-法
pi:wo3/yi3jing1/cong2/zhe4/xue2hui4/xin4lai4//xue2hui4/ai4-/ren2/de/fang1fa3
♪:wo-/i--ching/Zong-/chA-/shWe-hui/shin-lai//shue-hui/ai--/rRn-/tA/fang-fa
En:I--/already-/from-/this/learn---/trust---//learn---/love/man-/of/way


悲しみと失望、そして楽しい顔
---伤---------/-------------//还------/开----------/脸-庞
Ch:傷-心------/和-/失-望----//還-有---/開-心-的----/臉-龐
pi:shang1xing1/he2/shi1wang4//hai2you3/kai1-xin1-de/lian3pang2
♪:shang-shing/hA-/shY-wang-//hai-you-/khai-shin-tA/lien-phang
En:grieve-----/and/disappoint//or-----/happy-------/face

私たちのような青、空の青と晴れた空は どこまでも蒼く続く
--------/涩-/仿-佛---------/---们-/---样---//---蓝---/----------------/万-----/---------/苍
Ch:青---/澀-/彷-彿-像------/我-們-/一-樣---//蔚-藍---/又--/晴---/空---/萬-里--/的/穹----/蒼
pi:qing2/se4/fang3fu2xiang4/wo3men/yi1yang4//wei4lan2/you4/qing2/kong1/wan4li3/de/qiong2/cang1
♪:Cing-/sA-/fang-fu-shiang/wo-mRn/i--yang-//wei-lan-/you-/Cing-/khong/wan-li-/tA/Ciong-/Zang
En:blue-/↓-/seem----------/we-----/same---//sky-blue/and-/fine-/sky--/10^4+--/of/sky---/blue
------/not-smooth/---------------------------------------------------/-+1.5km/


教室の窓から外を見ると、多彩な桜の花びら
----------------------------------------------------------//缤-纷-----/樱
Ch:教-室----/的/窗-----/口---/旁---/向----/外--/仰-望-----//繽-紛-的--/櫻-花
pi:jiao4shi4/de/chuang1/kou3-/pang2/xiang4/wai4/yang3wang4//bin1fen1de/ying1hua1
♪:chiao-shY/tA/Cuang--/khou-/phang/shiang/wai-/yang-wang-//pin-fRn-tA/ing--hua
En:classroom/of/window-/mouth/side-/side--/out-/look-up---//riot-of--/cherry+flower

1つ1つが夢のようだ、胸を張ろう!
------------------------------/梦---------//让----们---/
Ch:就-像------/一-/片-片------/夢-想------//讓-我-們---/挺---/起--/胸-膛
pi:jiu4-xiang4/yi1/pian4-pian4/meng4xiang3//rang4wo3men/ting1/qi3-/xiong1-tang2
♪:chiu-shiang/i--/phien-phien/mRng-shiang//rang-wo-mRn/thing/Ci--/shiong-thang
En:seem-------/one/piece―-----/dream------//let's-----/strain/rise/chest

これは別れではなく後で会えると信じている、この後 もう一度会えると
--------------/别-离--/-------------/为----//---后--/----------/来
Ch:相-信------/別-離--/一-定---/是--/為-了-//以-後--/能---/再--/來-往
pi:xiang1-xin4/bie2li2/yi1ding4/shi4/wei4le//yi3hou4/neng2/zai4/lai2wang3
♪:shiang-shin/pie-li-/i--ting-/shY-/wei-lA//i--hou-/nRng-/tsai/lai-wang
En:believe----/leave--/certain-/is--/for---//after--/can-/again/come+go

手を振って別れを言う時に思った事を、私は絶対に忘れられない
---挥--/-----/---别-----/时--/------------//---/绝-对---/---/会--/
Ch:揮--/手---/道-別-----/時--/心---/想----//我-/絕-對---/不-/會--/忘
pi:hui1/shou3/dao4-bie2-/shi2/xin1-/xiang3//wo3/jue2dui4/bu4/hui4/wang4
♪:hui-/shou-/tao--pie--/shY-/shin-/shiang//wo-/chWe-tui/pu-/hui-/wang
En:wave/hand/say-goodbye/time/heart/think-//I--/absolute/not/can/forget

*2
知らない内に、当時 小さい花がもう咲いていた
---------------/觉--/------//当---------/--------------/---经---/------/绽
Ch:不-/知--/不-/覺--/中----//當-初-的---/小---/花-瓣---/已-經---/恣-意-/綻-放
pi:bu4/zhi1/bu4/jue2/zhong1//dang1chu1de/xiao3/hua1ban4/yi3jing1/zi4yi4/zhan4fang4
♪:pu-/chY-/pu-/chWe/chong-//tang-Cu--tA/shiao/hua-pan-/i--ching/tsY-i-/chan-fang
En:not/know/not/feel/in----//that-day---/tiny-/petal---/already-/free--/bloom

お互いが知り合った場所に戻ろう
------------------/---识-------/
Ch:彼-此-/回-到---/相-識-------/的/地-方
pi:bi3ci3/hui2dao4/xiang1-shi2-/de/di4fang
♪:pi-ZY-/hui-tao-/shiang-shY--/tA/ti-fang
En:e-o---/back+to-/acquaintance/of/area

*2//

いくつもの 全然違う学校で
------几---/-----/间---------//--------------------/学----里
Ch:好-幾---/千---/間-中------//截-然---/不-同-的---/學-校-裡
pi:hao3-ji3/qian1/jian1zhong1//jie2ran2/bu4tong2-de/xue2-xiao4li3
♪:hao-chi-/Cien-/chien-chong//chie-ran/pu-thong-tA/shWe-shiao-li
En:several-/1,000/between----//clearly-/difference--/school+in

私たちは不思議な奇跡に出会う
------们-/------------------------/---------议---/---迹
Ch:我-們-/能---/相----/逢---//是--/不-可-思-議-的/奇-蹟
pi:wo3men/neng2/xiang1/feng2//shi4/bu4ke3si1yi4de/qi2ji4
♪:wo-mRn/nRng-/shiang/fRng-//shY-/pu-khA-sY-i-tA/Ci-chi
En:we----/can--/e-o---/meet-//is--/mysterisous---/miracle

一緒に過ごした時間さえ、まだ変わらずに増え続ける
------------/---着---/时--------/岁-数---//---长------/-----------/会--/变
Ch:就-算----/隨-著---/時-光-----/歲-數--,//增-長------/依-然--/不-/會--/變
pi:jiu4suan4/sui2zhe-/shi2guang1/sui4shu4//zeng1zhang3/yi1ran2/bu4/hui4/bian4
♪:chiu-suan/sui-chA-/shY-kuang-/sui-shu-//tsRng-Cang-/i--ran-/pu-/hui-/pien
En:even-----/along-with/time----/aga-----//increase---/still--/not/can-/change

貴方の これ以上無い温かい笑顔
-----------/无------/温--------/---脸
Ch:你-/那--/無-比---/溫-柔-的--/笑-臉
pi:ni3/na4-/wu2-bi3-/wen1rou2de/xiao4-lian3
♪:ni-/na--/u---pi--/wRn-rou-tA/shiao-lien
En:you/that/matchless/kindly---/smile+face

*1 *1//

*2 *2//

私が傷ついても
[No matter how] hard it hurts me.  
[=even]

私はサヨナラを言わない
I'll never say good bye.

貴方の存在はいつでも私の心の中で生き続ける
Your presence will always [linger] in my heart.
             [=continue]

(私は)貴方の笑顔にもう一度見たい
(I) [wanna] see your smile again.
[=want to]
ブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/318-46e1afeb

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
82位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
16位
アクセスランキングを見る>>

アクセス解析

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

>