Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |心・戦[red cliff] by 阿蘭 alan
FC2ブログ

Entries

心・戦[red cliff] by 阿蘭 alan

(grammar)

心の戦い
--------/战
Ch:心---/戰
pi:xin1-/zhan4
♪:shin-/chan
En:heart/battle

song of RED CLIFFレッド・クリフ

song by alan阿蘭a1 lan2(Tibetan)
中国語 歌手一覧


1.
世界を揺るがす、波と波が手を取り合って追い立てる、(酒)千杯でも酔わないが、ただ月明りに酔う
---------------------/携--------/
Ch:翻-天-覆-地-------/攜-手-----/浪---/逐--/浪,--//千---/杯--/不-/醉--/只---/醉---/月-光
pi:fan1-tian1-fu4-di4/xie2-shou3/lang4/zhu2/lang4//qian1/bei1/bu4/zui4/zhi3-/zui4-/yue4guang1
♪:fan--thien-fu--ti-/shie-shou-/lang-/chu-/lang-//Cien-/pei-/pu-/tsui/chY--/tsui-/yue-kuang
En:world-shaking---/hand-in-hand/free-/chase/free//1,000/cup-/not/drunk/only/drunk/moon+light

心が笑える、話す必要は無い、明快な全てを見る為に
---会--/------------------------/讲----//对--/
Ch:會--/心---/一-/笑---/不-/必--/講,---//對--/看--//一-切-都---/雪-亮
pi:hui4/xin1-/yi1/xiao4/bu4/bi4-/jiang3//dui4/kan1//yi1qie4dou1/xue3-liang4
♪:hui-/shin-/i--/shiao/pu-/pi--/chiang//tui-/khan//i--Cie-tou-/shWe-liang
En:can-/heart/one/laugh/not/must/talk--//for-/see-//everything-/sharp

徒手空拳で思考の攻防、強固な要塞に敢えて衝突する
----------------------/---机-里---/------------//铁----铜-墙---------/
Ch:赤-手-空-拳--------/心-機-裡---/攻-防,------//鐵-壁-銅-牆---------/也--/敢--/碰-撞
pi:chi4shou3kong1quan2/xin1-ji1li3/gong1fang2--//tie3-bi4tong2qiang2-/ye3-/gan3/peng4-zhuang4
♪:CY-shou-khong-CWan-/shin-chi-li/kong-fang---//thie-pi-thong-Ciang-/yA--/kan-/phRng-chuang
En:unarmed------------/idia+in----/attack+guard//impregnable-fortress/also/try-/collide
//=銅牆鐵壁------------/
この曲がらない人生が倒れた、烈火から鳳凰が燃え出る
-----------------------/这--/---------//---------//烧---/----/凤
Ch:今-生-----/不-/枉---/這--/一-/躺,--//烈--/火--//燒---/出--/鳳-凰
pi:jin1sheng1/bu4/wang3/zhe4/yi1/tang3//lie4/huo3//shao1/chu1/feng4huang2
♪:chin-shRng/pu-/wang-/chA-/i--/thang//lie-/huo-//shao-/Cu--/fRng-huang
En:this-life-/not/wrong/this/one/↓---//↓--/fire//burn-/out-/Chinese-phoenix
       //lie-down//intense/
涙は風で乾く、この1つの戦い、心の戦場、美しき人を勝ち取る、一緒に
------/泪--/风---/干--//这--/----------//--------/战-场------//赢------/
Ch:把-/淚--/風---/乾--//這--/一-/仗,---//心---/的/戰-場------//贏-得---/漂-亮------//一-起---/上 
pi:pa3/lei4/feng1/gan1//zhe4/yi1/zhang4//xin1-/de/zhan4chang3//ying2de2/piao4liang4//yi1-qi3-/shang4
♪:pha/lei-/fRng-/kan-//chA-/i--/chang-//shin-/tA/chan-Cang--//ing--tA-/phiao-liang//i---Ci--/shang
En:do-/tear/wind-/dry-//this/one/battle//heart/of/battle+----//win-----/beautiful--//together/on
        /-----+field//
広大な(道を)運ぶ、誰もが恐れる長い夜を(運ぶ)、狂った歌を口ずさむ、互いに知っていて、絶対に忘れられない(歌)
---输--/----/---荡----//谁---/----------/长----//------/啸---/当---/-----------------------/难--/
Ch:輸--/也--/坦-蕩----//誰---/怕--/夜---/長,---//狂----/嘯---/當---/歌--//相----/知--//最--/難--/忘
pi:shu1/ye--/tan3dang4//shui2/pa4-/ye4--/chang2//kuang2/xiao4/dang1/ge1-//xiang1/zhi1//zui4/nan2/wang4
♪:shu-/tA--/than-tang//shui-/pha-/yA---/Cang--//khuang/shiao/tang-/kA--//shiang/chY-//tsui/nan-/wang
En:lose/also/vast-----//who--/fear/night/long--//mad---/whistle/to-/song//e-o---/know//most/difc/forget

激しくうねる[長江(チョウコウ)]、胸は依然として凄まじく熱い[=中国最長の川、6300km]
---滚-滚---/长----------//滚-烫---//----旧--/
Ch:滾-滾---/長-江-------//滾-燙----//依-舊--/在-胸-膛
pi:gun3gun3/chang2jiang1//gun3tang4//yi1jiu4/zai4-xiong1-tang2
♪:kun-kun-/Cang-chiang-//kun-thang//i--chiu/tsai-shiong-thang
En:roll----/Chang-Jinag-//very-hot-//still--/in+chest

狂った歌を口ずさもうじゃないか、激しい波が岸を隔てる、間違っていない
---------/啸---/当---/-------------------//惊---/涛--/
Ch:狂----/嘯---/當---/歌--//何-妨,-------//驚---/濤--/裂--/岸---//不-/枉
pi:kuang2/xiao4/dang1/ge1-//he2-fang2----//jing1/tao1/lie4/an4--//bu4/wang3
♪:khuang/shiao/tang-/kA--//hA--fang-----//ching/thao/lie-/an---//pu-/wang
En:mad---/whistle/to-/song//might-as-well//↓---/↓-/split/shore//not/wrong
          //surprise/big-wave/
2.
口から出る文の意味は短いが思いは長い、(酒)千杯でも酔わないが、ただ月明りに酔う
---脱--/-------------------------/却--/-----/长----//
Ch:脫--/口--/成-句----/意--/短---/卻--/情---/長,---//千---/杯--/不-/醉--/只---/醉---/月--/光
pi:tuo1/kou3/cheng2ju4/yi4-/duan3/que4/qing2/chang2//qian1/bei1/bu4/zui4/zhi3-/zui4-/yue4/guang1
♪:thuo/khou/CRng--chW/i---/tuan-/CWe-/Cing-/Cang--//Cien-/pei-/pu-/tsui/chY--/tsui-/yue-/kuang
En:↓-/mouth/sentence-/mean/short/but-/feel-/long--//1,000/cup-/not/drunk/only/drunk/moon/light
 take-off/
心が笑える、話す必要は無い、全てが雪のように明るい
---会--/------------------------/讲----//对--/
Ch:會--/心---/一-/笑---/不-/必--/講,---//對--/看--//一-切--/都--/雪--/亮
pi:hui4/xin1-/yi1/xiao4/bu4/bi4-/jiang3//dui4/kan1//yi1qie4/dou1/xue3/liang4
♪:hui-/shin-/i--/shiao/pu-/pi--/chiang//tui-/khan//i--Cie-/tou-/shWe/liang
En:can-/heart/one/laugh/not/must/talk--//for-/see-//all----/all-/snow/bright

徒手空拳で思考の攻防、強固な要塞に敢えて衝突する
----------------------/---机---/里-/------------//铁----铜-墙---------/
Ch:赤-手-空-拳--------/心-機---/裡-/攻-防,------//鐵-壁-銅-牆---------/也--/敢--/碰-撞
pi:chi4shou3kong1quan2/xin1-ji1/li3/gong1fang2--//tie3-bi4tong2qiang2-/ye3-/gan3/peng4-zhuang4
♪:CY-shou-khong-CWan-/shin-chi/li-/kong-fang---//thie-pi-thong-Ciang-/tA--/kan-/phRng-chuang
En:unarmed------------/idia----/in-/attack+guard//impregnable-fortress/also/try-/collide
//=銅牆鐵壁------------/
今 曲がらない人生が 倒れた、烈火から鳳凰が燃え出る
------------------------/这--/---------//---------//烧---/----/凤
Ch:今--/生----/不-/枉---/這--/一-/躺,--//烈--/火--//燒---/出--/鳳-凰
pi:jin1/sheng1/bu4/wang3/zhe4/yi1/tang3//lie4/huo3//shao1/chu1/feng4huang2
♪:chin/shRng-/pu-/wang-/chA-/i--/thang//lie-/huo-//shao-/Cu--/fRng-huang
En:now-/live--/not/wrong/this/one/↓---//↓--/fire//burn-/out-/Chinese-phoenix
       //lie-down//intense/
心の戦い、この1つの戦い、心の戦場、戦いで戦いを止めさせる、一緒に
------里--/---战-----//这--/----------//--------/战-场------//---/战---/----/战---//
Ch:心-裡--/交-戰-----//這--/一-/仗,---//心---/的/戰-場------//以-/戰---/止--/戰---//一-起----/上 
pi:xin1li3/jiao1zhan4//zhe4/yi1/zhang4//xin1-/de/zhan4chang3//yi3/zhan4/zhi3/zhan4//yi1qi3---/shang4
♪:shin-li/chiao-chan//chA-/i--/chang-//shin-/tA/chan-Cang--//i--/chan-/chY-/chan-//i--Ci----/shang
En:mind---/battle----//this/one/battle//heart/of/battle+----//by/battle/stop/battle//together/on
            /-----+field//
痛快な戦場で、誰もが恐れる長い夜で、狂った歌を口ずさむ、互いに知っていて、絶対に忘れられない(歌)
------------------/场----//谁---/----------/长----//------/啸---/当---/-----------------------/难--/
Ch:痛-快------/一-/場----//誰---/怕--/夜---/長----//狂----/嘯---/當---/歌--//相----/知--//最--/難--/忘
pi:tong4-kuai-/yi1/chang3//shui2/pa4-/ye4--/chang2//kuang2/xiao4/dang1/ge1-//xiang1/zhi1//zui4/nan2/wang4
♪:thong-khuai/i--/Cang--//shui-/pha-/yA---/Cang--//khuang/shiao/tang-/kA--//shiang/chY-//tsui/nan-/wang
En:happy------/one/field-//who--/fear/night/long--//mad---/whistle/to-/song//e-o---/know//most/difc/forget

激しくうねる[長江(チョウコウ)]、胸は依然として凄まじく熱い[=中国最長の川、6300km]
---滚-滚---/长----------//滚-烫---//----旧--/
Ch:滾-滾---/長-江-------//滾-燙----//依-舊--/在--/胸-膛
pi:gun3gun3/chang2jiang1//gun3tang4//yi1jiu4/zai4/xiong1-tang2
♪:kun-kun-/Cang-chiang-//kun-thang//i--chiu/tsai/shiong-thang
En:roll----/Chang-Jinag-//very-hot-//still--/in--/chest2

狂った歌を口ずさもうじゃないか、激しい波が岸を隔てる、間違っていない
---------/啸---/当---/-------------------//惊---/涛--/
Ch:狂----/嘯---/當---/歌--//何-妨--------//驚---/濤--/裂--/岸---//不-/枉
pi:kuang2/xiao4/dang1/ge1-//he2-fang2----//jing1/tao1/lie4/an4--//bu4/wang3
♪:khuang/shiao/tang-/kA--//hA--fang-----//ching/thao/lie-/an---//pu-/wang
En:mad---/whistle/to-/song//might-as-well//↓---/↓-/split/shore//not/wrong
       //surprise/big-wave/
3.
この瞬間(貴方は)何処に居るのだろうか、この一杯 私が先に空けて(=飲んで)しまおうか
---这--/----------------------//这--/------------------/干
Ch:這--/一-刻-/在--/何--/方---//這--/一-/杯--/我-/先---/乾
pi:zhe4/yi1ke4/zai4/he2-/fang1//zhe4/yi1/bei1/wo3/xian1/gan1
♪:chA-/i--khA/tsai/hA--/fang-//chA-/i--/pei-/wo-/shien/kan
En:this/moment/in--/what/away-//this/one/cup-/I--/early/drink

貴方の為に受けた傷は 私にとって勲章である、いくつかの悲しみと喜びが、全部 笑い話になる
---为-----/---过---/伤-----//----/------勋--------//-----------/---欢----//---尽---/---/---谈
Ch:為-你--/受-過---/傷-----//是--/我-的-勳-章-----//多-少-的---/悲-歡----//都-盡---/付-/笑-談
pi:wei4ni3/shou4guo4/shang1//shi4/wo3de-xun1zhang1//duo1shao3de/bei1huan1//dou1jin3/fu4/xiao4-tan2
♪:wei-ni-/shou-kuo-/shang-//shY-/wo-tA-shWn-chang//tuo-shao-tA/pei-huan-//tou-chin/fu-/shiao-than
En:for+you/receive+ed/wound//is--/my+decoration---//some-------/sad+happy//all-----/pay/funny-story

今夜は この月明かりから先に飲んでしまおうか
----------/这-------------//
Ch:今-夜--/這-月-光-------//先---/喝---/光
pi:jin1ye4/zhe4yue4guang1-//xian1/he4--/guang1
♪:chin-yA/chA-yue-kuang--//shien/hA---/kuang
En:tonight/this+moon+light//early/drink/light

ブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/305-959b8c62

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
92位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
17位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる