Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |真的没喝多 by B2$ Koala
fc2ブログ

Entries

真的没喝多 by B2$ Koala

Ch: (grammar)そんな飲んでいない
---------/没--/----/
Ch:真-的-/沒--/喝--/多
pi:zhen1de/mei2/he1-/duo1
♪:chRn-tA/mei-/hA--/tuo
En:really-/not/drink/much


song by B2$ Koala
中国語 歌手一覧


イタリア語 Cara Mia (カーラ・ミーア)
愛しい人
Ch:卡-拉-蜜
pi:ka3la1mi4
♪:kha-la-mi
En:Cara-Mia

韓国語:行こう!
Kr:가자
♪:ka-za
En:go+let's
가다+-

ごめん、昨日は遊びすぎて今起きた
--------/----------/------/--------/现-------/----/---/-
Ch:Sorry/昨-天-----/拼-了-/卡-座---/現-在----/我--/才-/起
pi:------/zuo2-tian1/pin1-le/ka3-zuo4/xian4-zai4/wo3/cai2/qi3
♪:------/tsuo-thien/phin-lA/kha-tsuo/shien-tsia/wo-/Zai-/Ci
En:------/yesterday/fought--/deck----/now-------/I--/just/start

先日会った女の子は皆、僕が良い身体をしてると言った
------------/见----------/-------/----/说--/--------/个-/----/--体
Ch:前-天----/見-面-的----/女-孩--/都--/說--/我-/有--/個-/好--/身-體
pi:qian2tian1/jian4mian4-de/nü3hai2/dou1/shuo1/wo3/you3/ge4/hao3/shen1ti3
♪:Cien-thien/chien-mien-tA/ny-haii/tou-/shuo-/wo-/you-/kA-/hao-/shRn-thi
En:before+---/met----------/girl---/all-/say--/I--/have/a--/good/body
---+yesterday/

長い時を経て
----过---/---么/-
Ch:過-了/那-麼/久
pi:guo4le/na4me/jiu3
♪:kuo-lA/na-mA/chiu
En:So-much-time-has-passed

お酒こそが僕の生命なんだと分かった
Ch:我-/才--/知-道--/酒-精----/是--/我-/生-命
pi:wo3/cai2/zhi1dao4/jiu3-jing1/shi4/wo3/sheng1ming4
♪:wo-/Zai-/chY-tao-/chiu-ching/shY-/wo-/shRng-ming
En:I--/just/know----/alcohol---/is--/my-/life

お酒に脳神経を破壊させる
-------/让----/---------/祸--/----/脑---/---经
Ch:就--/讓---/酒-精-----/禍--/害--/腦--/神-經
pi:jiu4/rang4/jiu3-jing1/huo4/hai4/nao3/shen2jing1
♪:chiu/rang-/chiu-ching/huo-/hai-/nao-/shRn-ching
En:just/make--/alcohol-/scourge/harm/brain/nervous


もしもし?飲み過ぎた、アルコールが抜ける薬を買いに行く
---喂--/---------/---/买-/-----/------药
Ch:餵?/喝-多-了-/去-/買-/瓶---/解-酒-藥
pi:wei4-/he1duo1le/qu4/mai3/ping2/jie3-jiu3-yao4
♪:wei--/hA-tuo-lA/CW-/mai-/Cing-/chie-chiu-yao
En:hello/drunk----/to/buy/bottle/Anti-alcoholic-drugs

隣のブースに向かって口笛を鳴らす
-------------/--------/-------/---/对--/---/马---/-
Ch:望-向-----/隔-壁-的/卡-座,-/我-/對--/他-/馬-子/吹-口-哨
pi:wang4xiang4/ge2bi4de/ka3-zuo4/wo3/dui4/ta1/ma3-zi/chui1kou3shao4
♪:wang-shiang/kA-pi-tA/kha-tsuo/wo-/tui-/tha/ma-tsY/Cui--khou-shao
En:look-to----/next-door/booth--/I--/to--/him/horseman/whistling

私の腰にはバタフライ・ナイフはない、マオタイ酒を飲んで叫ぶ
---------腰----/别-着-/-----------//---/------兑---/-
Ch:我-的-腰-裡-/別-著-/蝴-蝶-刀,--//喝-/茅-台-兌---/尖-叫
pi:wo3de-yao1li3/bie2zhe/hu2die2dao1//he1/mao2tai2dui4/jian1jiao4
♪:wo-tA-yao-li-/pie-chA/hu-tie-tao-//hA-/mao-thai-tui/chien-chao
En:in-my-waist/pinned/butterfly-knife//drink/Maotai-liquor/scream

私はお酒を飲んで1番揺れるラッパー、知らないとは言わないで
------/---/--------/届--/---摇-----/------/别-/说---/-
Ch:我-/是-/喝-酒---/屆--/最-搖-的--/rapper/別-/說---/不-知-道
pi:wo3/shi4/hei1jiu3/jie4/zui4yao2-de/------/bie2/shuo1/bu4zhi1dao4
♪:wo-/shY-/hei-chiu/chie/tsui-yao-tA/------/pie-/shuo-/pu-chY-tao
En:I--/is--/drinking/session/most-shaken/--/don't/say--/don't-know


私は毎晩遊びに出かける、仲の良い男友達を連れて行く
------/-----------------/-------/------/----/带-/---/----/---------/
Ch:我-/每-天-晚-上------/出-去--/玩-呀-/要--/帶-/我-/好--/兄-弟----/ye
pi:wo3/mei3tian1wan3shang4/chu1qu4/wan2ya/yao4/dai4/wo3/hao3/xiong1di4/
♪:wo-/mei-thien-wan-shang/Cu-CW--/wan-ya/yao-/tai-/wo-/hao-/shiong-ti/
En:I--/every-night--------/go-out-/play--/want/bring/I-/good/brother--/

私はカードで黒桃A(シャンパン)のボトルを買い、後で貴方に届けるよ
------/-------/买--/----/--------/----/会--/给-/---/邮----/
Ch:我-/刷-卡--/買--/瓶--/黑-桃-A-/待--/會--/給-/你-/郵-寄-/啊
pi:wo3/shua1ka3/mai3/ping2/hei1tao2/dai4/hui4/gei3/ni3/you2ji4/a
♪:wo-/shua-khA/mai-/phing/hei-thao/tai-/hui-/kei-/ni-/you-chi/
En:I/credit-card/buy/bottle/Hei-Tao/wait/will/give/you/mail---/

貴方は今日お酒を飲む?お酒は私の命
------/---------/----/--------/吗-//---------/---/-----/
Ch:你-/今-天----/要--/喝-酒---/嗎?//酒-精----/是-/我-的/命---/ye
pi:ni3/jin1-tian1/yao4/hei1jiu3/ma-//jiu3-jing1/shi4/wo3de/ming4/
♪:ni-/chin-thien/yao-/hei-chiu/ma-//chiu-ching/shY-/wo-tA/ming-/
En:you/today-----/want/drink---/---//alcohol---/is--/my---/destiny/

お酒からもう逃げないで
---------别--/----/----/-
Ch:求-你-別--/再--/逃--/酒
pi:qiu2ni3bie2/zai4/tao2/jiu3
♪:Ciu-ni-pie-/tsai/thao/chiu
En:please-don't/again/escaper/alcohol

寝たフリもしないで
---别--/----/
Ch:別--/再--/裝----/睡
pi:bie2/zai4/zhuang1/zhui4
♪:pie-/tsai/chuang-/chui
En:don't/again/pretend/sleep

飲み過ぎなんて私は信じない
Ch:喝-多-了/我-/不-/信-/啊?
pi:he1duo1le/wo3/bu4/xin4/a
♪:hA-tuo-lA/wo-/pu-/shin/a
En:drink-much/I-/not/believe/ah?sorry昨天拼了卡座现在我才起
前天见面的女孩都说我有个好身体
过了那么久我才知道酒精是我生命
就让 (酒精)4 祸害脑神经


喂?喝多了,去买瓶解酒药
望向隔壁的卡座,我对他马子吹口哨
我的腰里别着蝴蝶刀,喝茅台兑尖叫
我是喝酒届最摇的rapper,别说不知道

テキーラのショットにわさびを合わせる
Ch:1shot tequila/搭-配---/wasabi
pi:--------------/da1pei4/
♪:--------------/ta-phei/
En:--------------/match--/

私たちのそばに居る愛しい人
------们-/--边-----/------/-----/-
Ch:我-們-/身-邊-----/一-排--/小---/卡-拉-蜜
pi:wo3men/shen1bian1/yi1pai2/xiao3/ka3la1mi4
♪:wo-mRn/shRn-pien-/i-phai-/shiao/kha-la-mi
En:we----/around----/a-row--/small/Cara-Mia

お酒を飲んだら力が湧く、私は夢の中で
-----------/获------/动-----/---/--------梦-里
Ch:喝-酒---/獲-得-了-/動-力,--/我-/睡-在-了-夢-裡
pi:hei1jiu3/huo4de2le/dong4li4/wo3/shui4zai4le-meng4li3
♪:hei-chiu/huo-tA-lA/tong-li-/wo-/shui-tsai-lA-mRng-li
En:drank---/gained--/motivated/I--/slept-in-a-dream

一晩で8億使える
--------/----/----/-----/--个-亿 yeah
Ch:一-宿-/就--/能---/花--/八-個-億
pi:yi1su4/jiu4/neng2/hua1/ba1ge4yi4
♪:i-su--/chiu/nRng-/hua-/pa-kA-i
En:one night/just/can/spend/800 million

そこだよ、今晩8時に出発する
--------------/--------/--点--/--发
Ch:就-在-那,---/今-晚---/八-點--/出-發
pi:jiu4zai4-na4/jin1wan3/ba1dian3/chu1fa1
♪:chiu-tsai-na/chin-wan/pa-tien-/Cu-fa
En:right-there-/tonight/8-o'clock/departure

電話する私の兄弟
---电-话---给-----/-----/-
Ch:電-話-打-給-----/我-的/兄-弟
pi:dian4hua4da3gei3/wo3de/xiong1di4
♪:tien-hua-ta-kei-/wo-tA/shiong-ti
En:call------------/my---/brother

彼ら花を持ってくるように伝える
-----诉--/---们--/带------/鲜-
Ch:告-訴--/他-們--/帶-上----/鮮-花
pi:gao4su4/ta1-men/dai4shang4/xian1hua1
♪:kao-su-/tha-mRn/tai-shang/shien-hua
En:tell---/them---/bring----/flower

たとえ胃の中に入って行ったとしても気にしない
-----------么----/---进---里
Ch:不-管-什-麼----/裝-進-胃-裡
pi:bu4guan3shen2me/zhuang1jin4wei4li3
♪:pu-kuan-shRn-mA/chuang-chin-wei-chi
En:whatever-------/into-stomach

夜に出かけて朝家に帰る
----------/--------/---------/-
Ch:夜-晚--/出-行----/早-上-----/回-家
pi:ye4wan3/chu1xing2/zao3shang4/hui2jia1
♪:yA-wan-/Cu-shing-/tsao-shang/hui-chia
En:night--/going----/morning---/going-home

私とb2sを見かける
Ch:看-到me and b2s
pi:kan4dao4
♪:khan-tao
En:see

Baby 行こう huh
baby 가자 huh

もう一杯飲みきれなきゃ払い戻して
Ch:再-倒---/一-杯-喝--/不-掉-就-----/pay back
pi:zai4dao4/yi1bei1he1/bu4diao4jiu4/
♪:tsai-tao/i-pei-hA--/pu-tiao-chiu/
En:pour-another-cup/drink/not-drop-it/

彼らはずっと喋り、もしこれ以上飲んだら死ぬかもしれない
------们--/---------/---/--------/-------会-----/
Ch:他-們--/不-停---/say/如-果--/再-喝-就-會-----/die
pi:ta1-men/bu4ting2/---/ru2guo3/zai4he1-jiu4hui4/
♪:tha-mRn/pu-thing/---/ru-kuo-/tsai-hA-chiu-hui/
En:they/don't stop/say/if/drink again they will die

左手で中南海を摘み 私はリラックスする
------边----/夹------/------------/
Ch:左-邊----/夾-根---/中-南-海------/I feel relaxed
pi:zuo3bian1/jia1gen1/zhong1nan2hai3/
♪:tsuo-pien/chia-kRn/chong-nan-hai-/
En:left-----/Jiagen--/Zhongnanhai---/

右手にはお酒の入ったグラスを持ち、悩みを全て押し除ける
------边----/---着-/-------/烦-恼---/--------/--开
Ch:右-邊----/拿-著-/酒-杯---/煩-惱---/全-部---/推-開
pi:you4bian1/na2zhe/jiu3bei1/fan2nao3/quan2bu4/tui1kai1
♪:you-pien-/na-chA/chiu-pei/fan-nao-/CWan-pu-/thui-khai
En:right----/hold/wine-glass/annoyance/all----/push-away

あれらの悩みを捨て去る
------------/-------/顾-虑
Ch:拋-掉-----/那-些--/顧-慮
pi:pao1-diao4/na4xie1/gu4lü4
♪:phao-tiao-/na-shie/ku-ly
En:throw-away/those/concerns

一本飲んだ後目的を達成する
----------/---后--/达-----/-
Ch:一-瓶---/之-後--/達-到--/目-的
pi:yi1ping2/zhi1hou4/da2dao4/mu4di4
♪:i-phing-/chY-hou-/ta-tao-/mu-ti
En:a-bottle/after---/reach--/purpose

ライブの現場でスポットライトを取る
-------/现-场------/把-/--/风---/头-卷-
Ch:live/現-場-------/把-/那-/風---/頭-捲-走
pi:----/xian4chuang3/ba3/na4/feng1/tou2juan3zou3
♪:----/shien-Cuang-/pa-/na-/fRng-/thou-chWan-tsou
En:----/spot-------/take/that/wind/head-away

本当にわざとじゃない
Ch:真-的--/不-是--/故-意
pi:zhen1de/bu4shi4/gu4yi4
♪:chRn-tA/pu-shY-/ku-i
En:really/not/intentionally

私の実力は十分
-------/实-----/强-----/---够
Ch:我-的/實-力--/強-的---/足-夠
pi:wo3de/shi2li4/qiang2de/zu2gou4
♪:wo-tA/shY-li-/Ciang-tA/tsu-kou
En:my---/strength/strong-/enough

クタクタになるまで、みんな
---干-----/
Ch:幹-趴--/ everybody
pi:gan4pa1/
♪:kan-pha/
En:party--/

私と一緒に呪文を唱えよう
----------/------------/----/个-/---语
Ch:come-on/跟-我-一-起--/念---/個-/咒-語
pi:-------/gen1wo3yi1qi3/nian4/ge4/zhou4yu3
♪:-------/kRn-wo-i-Ci--/nien-/kA-/chou-yu
En:-------/with-me------/say--/a-/mantra


yimimanimo


Sorry昨天拼了卡座现在我才起
前天见面的女孩都说我有个好身体
过了那么久我才知道酒精是我生命
就让 酒精 酒精 酒精 酒精 祸害脑神经

喂?喝多了 去买瓶解酒药
望向隔壁的卡座
我对他马子吹口哨
我的腰里别着蝴蝶刀
喝茅台兑尖叫
我是喝酒届最摇的rapper
别说不知道


スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/2999-d8580ff2

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
115位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
27位
アクセスランキングを見る>>

アクセス解析

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

>