Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |Itsumo nando demo-Chinese ver- [千と千尋の神隠し] by 周深
fc2ブログ

Entries

Itsumo nando demo-Chinese ver- [千と千尋の神隠し] by 周深

Ch: (grammar)Itsumo nando demo-Chinese ver-
いつも何度でも-中国語版

親愛な旅人
---亲-爱----/--------/
Ch:親-愛-的-/旅-人---/啊
pi:qin1ai4de/lü3ren2-/a1
♪:Cin-ai-tA/ly-rRn--/a
En:dear-----/traveler/ah


song of [千と千尋の神隠し,千与千寻]
千と千尋の神隠し 一覧 List of Spirited Away
アニメ-タイトル索引


song by 周深
中国語 歌手一覧1.
ここで別れを告げて! 水上列車が駅にやってくる
-----------/---别---/---//-------------/---车---/----------/----/-
Ch:就-此---/告-別---/吧,//水-上-的-----/列-車---/就-快-----/到--/站
pi:jiu4-ci3/gao4bie2/ba-//shui3shang4de/lie4che1/jiu4-kuai4/dao4/zhan4
♪:chiu4-ZY/kao-pie-/pa-//shui-shang-tA/lie-CA--/chiu-khuai/dao-/chan
En:here----/leave---/-!-//water+on-----/train---/soon------/to--/station

未来への道を進む、誰も二度と戻らない
------开----/---来-----/---------//没----------/会--/-----/-
Ch:開-往----/未-來-的--/路-上,---//沒-有-人----/會--/再---/回-返
pi:kai1wang3/wei4lai2de/lu4shang4//mei2you3ren2/hui4/zai4-/hui2fan3
♪:khai-wang/wei-lai-tA/lu-shang-//mei-you-rRn-/hui-/tsai-/hui-fan
En:leave----/future+of-/road+on--//no-one------/will/again/return

サヨナラを言って! 懐かしくても振り返らないで
---说-声------/---见-----/---//---------/---恋----/------/----/---头----/
Ch:說-聲------/再-見-----/吧,//就-算----/留-戀----/也-不-/要--/回-頭----/看
pi:shuo1sheng1/zai4j-ian4/ba-//jiu4suan4/liu2lian4/ye3bu4/yao4/hui2tou2-/kan4
♪:shuo-shRng-/tsai-chien/pa-//chiu-suan/liu-lien-/yA-pu-/yao-/hui-thou-/khan
En:say--------/goodbye---/-!-//even-----/nostalgia/nor---/need/look-back/see

海の向こう側には、きっと空の岸がある
------------------------------------------------/---蒙-----/-
Ch:在-那--/大-海-的--/彼-端,----//一-定---/有---/空-濛-的--/彼-岸
pi:zai4na4/da4hai3de-/bi3duan1--//yi1ding4/you3-/kong1meng2/bi3an4
♪:tsai-na/da-hai-tA-/pi-tuan---//-i-ting-/you--/khong-mRng/pi-an
En:in+that/big+sea+of/other-side//certain-/there/empty-----/other-shore


最も柔らかい夢で、世界を急いで満たす
-------/---温----------/梦---//---满-----/---间----/-
Ch:做--/最-溫-柔-的----/夢,--//盛-滿-----/世-間----/行-色-匆-匆
pi:zuo4/zui4-wen1rou2de/meng4//sheng4man3/shi4jian1/xing2se4cong1cong1
♪:tsuo/tsui-wRn-rou-tA/mRng-//shRng-man-/shY-chien/shing-sA-Zong-Zong
En:do--/most+gentle----/dream//full------/world----/hurry

不確かな時空で、何百万人もの人々の間で
-------/------------/时--------//----/------万-----/----/-
Ch:在--/渺-茫-的----/時-空,----//在--/千-百-萬-----/人--/之-中
pi:zai4/miao3mang2de/shi2kong1-//zai4/qian1bai3wan4/ren2/zhi1zhong1
♪:tsai/miao-mang-tA/shY-khong-//tsai/Cien-pai-wan-/rRn-/chY-chong
En:in--/uncertain---/time+space//in--/million------/man-/in

心の声を聴く
---听----听-----/---声
Ch:聽-一-聽-----/心-聲
pi:ting1yi1ting1/xin1sheng1
♪:thing-i-thing/shin-shRng
En:listen-------/heartfelt

ずっと失う人生で、ずっと目撃するだろう
------------断---/-------//--------/将----/---断---/见-证
Ch:一-路-不-斷---/失-去,-//一-生---/將----/不-斷---/見-證
pi:yi1lu4bu4duan4/shi1qu4//yi1shen1/jiang1/bu4duan4/jian4zheng4
♪:-i-lu--pu-tuan/shY-chW//i-shRng-/chiang/pu-tuan-/chien-chRng
En:keep-losing-----------//life----/will--/keep-witnessing

多くの景色を見た瞳は早くも澄んでいる
------过---/--------/风--------//---------/------/-
Ch:看-過---/再-多---/風-景,----//眼-眸---/如-初--/清-澄
pi:kan4guo4/zai4duo1/feng1jing3//yan3mou2/ru2chu1/qing1cheng2
♪:khan-kuo/tsai-tuo/fRng-ching//ien-mou-/ru-Cu--/Cing-CRng
En:see+ed--/more----/scenery---//eye-----/early--/clear

愛はまだ貴方を動かす
---爱--/---旧--/让---/---/动-
Ch:愛--/依-舊--/讓---/你-/動-容
pi:ai4-/yi1jiu4/rang4/ni3/dong4rong2
♪:ai--/-i-chiu/rang-/ni-/ton-rong
En:love/still--/let--/you/move

2.
親愛な旅人、道路も風も波も無い
---亲-爱----/--------//没------/---条------/无-风---/无-浪
Ch:親-愛-的-/旅-人,--//沒-有---/一-條-路---/無-風---/無-浪
pi:qin1ai4de/lü3ren2-//mei2you3/yi1tiao2lu4/wu2feng1/wu2lang4
♪:Cin-ai-tA/ly-rRn--//mei-you-/-i-thiao-lu/-u-fRng-/-u-lang
En:dear-----/traveler//no+there/one+road---/no+wind-/no+wave

孤独があるだろう、悲しみがあるだろう、
---会--/-----/---独-/会------/---伤
Ch:會--/有---/孤-獨,/會-有---/悲-傷
pi:hui4/you3-/gu1du2/hui4you3/bei1shang1
♪:hui-/you--/ku-tu-/hui-you-/pei-shang
En:will/there/lonely/there-is/sad

無限の希望もあるだろう
------/会--/----/无-尽----/-
Ch:也-/會--/有--/無-盡-的-/希-望
pi:ye3/hui4/you3/wu2jin4de/xi1wang4
♪:yA-/hui-/you-/u-chin-tA/shi-wang
En:also/will/there/endless/hope

親愛な旅人、この旅は短いが長い
---亲-爱----/--------//这------/-------/会--/---暂----/却--/----/---长
Ch:親-愛-的-/旅-人,--//這-一---/程-----/會--/短-暫----/卻--/又--/漫-長
pi:qin1ai4de/lü3ren2-//zhe4yi1-/cheng2-/hui4/duan3zan4/que4/you4/man4chang2
♪:Cin-ai-tA/ly-rRn--//chA-i---/CRng---/hui-/tuan-tsan/CWe-/you-/man-Cang
En:dear-----/traveler//this+one/journey/meet/short----/but-/also/very-long

そして、すべてが最終的に最も完全な視界に収束します
------/-------/终----/将----/汇---------/------/----/-------------/-
Ch:而-/一-切--/終----/將----/匯-聚,-----/成----/最--/充-盈-的-----/景-象
pi:er2/yi1qie4/zhong1/jiang1/hui4ju4----/cheng2/zui4/chong1ying2de/jing3xiang4
♪:Rr-/-i-Cie-/chong-/chiang/hui-chW----/CRng--/tsui/Cong-ing-tA-/ching-shiang
En:and/all----/final-/will--/convergence/into--/most/full--------/scene

Lalala… Lululu…

3.
ここで別れを告げて!彼の後ろのライトは徐々に暗くなります
-----------/---别---/---//---后------/灯-------/---渐----/-
Ch:就-此---/告-別---/吧,//身-後-的---/燈-火----/逐-漸----/暗-淡
pi:jiu4-ci3/gao4bie2/ba-//shen1hou4de/deng1huo3/zhu2jian4/an4dan4
♪:chiu4-ZY/kao-pie-/pa-//shRn-hou-tA/tRng-huo-/chu-chien/an-tan
En:here----/leave---/-!-//behind-----/light----/gradually/dim

家族のすべての子供は帆を上げなければなりません
------个--/恋----------/-------/----/----/扬------/远-----------/
Ch:每-個--/戀-家-的----/孩-子,-/都--/要--/揚-起---/遠-行-的-----/帆
pi:mei3ge4/lian4jia1-de/hai2-zi/dou1/yao4/yang2qi3/yuan3xing2-de/fan1
♪:mei-kA-/lien-chia-tA/hai-tsY/tou-/yao-/yang-Ci-/yuan-shing-tA/fan
En:every--/love--------/child--/all-/want/raise---/travel-------/sail

さよならを言う、良い夢は消散しません。
---说-声------/---见-----/---//----------/梦--------/---会--/-
Ch:說-聲------/再-見-----/吧,//美-好-的--/夢-境-----/不-會--/消-散
pi:shuo1sheng1/zai4j-ian4/ba-//mei3hao3de/meng4jing4/bu4hui4/xiao1san4
♪:shuo-shRng-/tsai-chien/pa-//mei-hao-tA/mRng-ching/pu-hui-/shiao-san
En:say--------/goodbye---/-!-//fine------/dream-----/not----/dissipate

貴方の愛は腕の中にあり、心は柔らかくなります。
--------/爱--/------/----/---弯---/---脏-----/将----/毕-------/---软
Ch:你-的/愛--/枕----/在--/臂-彎,--/心-臟-----/將----/畢-生----/柔-軟
pi:ni3de/ai4-/zhen3-/zai4/bi4wan1-/xin1-zang4/jiang1/bi4sheng1/rou2ruan3
♪:ni-tA/ai--/chRn--/tsai/pi-wan--/shin-tsang/chiang/pi-shRng-/rou-ruan
En:your-/love/pillow/in--/arm+bend/heart-----/will--/lifetime/soft


出会いは時からの贈り物なので
----------/---------/----/种----/来-------/于-/时----------/馈-赠
Ch:既-然--/相-遇----/是--/種,---/來-自----/於-/時-光-的----/饋-贈
pi:ji4ran2/xiang1yu4/shi4/zhong3/lai2zi4--/yu2/shi2guang1de/kui4zeng4
♪:chi-ran/shiang-yu/shY-/tsong-/lai-tsY--/yu-/shY-kuang-tA/khui-tsRng
En:because/meet-----/is--/kind--/come+from/in-/time's------/gift

それから去る時、貴方は微笑むべきだ
------么/离-别--/时--/----/--------/----/------着
Ch:那-麼/離-別--/時,-/也--/一-定---/要--/微-笑-著
pi:na4me/li2bie2/shi2/ye3-/yi1ding4/yao4/wei2xiao4zhe
♪:na-mA/li-pie-/shY-/yA--/i-ting--/yao-/wei-shao-chA
En:then-/part---/time/also/must----/need/smiling

思い出は保証され、人生は無限、小さい
------忆--/-----------/------/-----------/无------/-
Ch:回-憶--/放-心------/中,---/生-命------/無-限---/渺-小
pi:hui2yi4/fang4xin1--/zhong1/sheng1ming4/wu2xian4/miao3xiao3
♪:hui-i--/fang-shin--/chong-/shRng-ming-/u-shien-/miao-shiao
En:memory-/reassurance/in----/life-------/infinite/small

しかし、同様に無限
---却--/---样-----/无------/-
Ch:卻--/同-樣-----/無-限---/恢-弘
pi:que4/tong2yang4/wu2xian4/hui1hong2
♪:CWe-/thong-yang/u-shien-/hui-hong
En:but-/same-----/unlimited/grand

探している、または生涯に別れを告げる
------/为--/寻-------/----/----/---别---/---尽---/-
Ch:你-/為--/尋-找----/或--/是--/告-別---/耗-盡---/一-生
pi:ni3/wei4/xun2zhao3/huo4/shi4/gao4bie2/hao4jin3/yi1sheng1
♪:ni-/wei-/shWn-chao/huo-/shY-/kao-pie-/hao-chin/i-shRng
En:you/for-/find-----/or--/is--/goodbye-/exhaust-/life

また、人々を興奮させるのに十分だ
-------/---够--/让---/----/---动
Ch:也--/足-夠--/讓---/人--/心-動
pi:ye3-/zu2gou4/rang4/ren2/xin1dong4
♪:yA--/tsu-kou/rang-/rRn-/shin-tong
En:also/enough-/let--/man-/heartbeat

4.
親愛な旅人、貴方はまだ記憶にある
---亲-爱----/--------//---/----/----/记-忆---------/---样
Ch:親-愛-的-/旅-人---//你-/仍--/是--/記-憶-中-的---/模-樣
pi:qin1ai4de/lü3ren2-//ni3/ren2/shi4/ji4yi4zhong1de/mu2yang4
♪:Cin-ai-tA/ly-rRn--//ni-/rRn-/shY-/chi-i-chong-tA/mu-yang
En:dear-----/traveler//you/still/is-/memory+in+'s--/look

群衆を通り抜け、世界を歩き、さらに遠くへ行く
------过-----/--------/---过---/---间----/----/--------/---远-------/远-
Ch:穿-過-----/人-群,--/走-過---/人-間,---/再--/去-往---/更-遠-的----/遠-方
pi:chuan1guo4/ren2qun2/zou3guo4/ren2jian1/zai4/qu4wang3/geng4yuan3de/yuan3fang1
♪:Cuan-kuo--/rRn-CWn-/tsou-kuo/rRn-chien/tsai/CW-wang-/kRng-yuan-tA/yuan-fang
En:pass------/crowd---/walk----/human----/again/go-----/farther-----/distant

貴方の魂の奥深くには、常にそのような場所があるべきだ
------/灵-------/深-处,---/总---/----/----/这-样----/---个-/-
Ch:你-/靈-魂----/深-處,---/總---/要--/有--/這-樣----/一-個-/地-方
pi:ni3/ling2hun2/shen1chu4/zong3/yao4/you3/zhe4yang4/yi1ge4/di4fang1
♪:ni-/ling-hun-/shRn-Cu--/tsong/yao-/you-/chA-yang-/i-kA--/ti-fang
En:you/soul-----/deep-----/total/to--/have/such-----/a-----/place

常に海をさまよい、空を飛んでいる
------远-----/-------------/飘-荡-----/--------------------/飞-扬
Ch:永-遠-----/在-海-面-----/飄-蕩,----/在-半-空-中---------/飛-揚
pi:yong3yuan3/zai4hai3mian4/piao1dang4/zai4ban4-kong1zhong1/fei1yang2
♪:yong-yuan-/tsai-hai-mien/phiao-tang/tsai-pan-khong-chong/fei-yang
En:forever---/on+offing----/wander----/in+sky--------------/fly

いつまでも明るく、常に暑い、沈まない、落ちない
------远-----/轻-------/---远-----/滚-烫----/---愿---/---------/-------/-
Ch:永-遠-----/輕-盈----/永-遠-----/滾-燙,---/不-願---/下-沉----/不-肯--/下-降
pi:yong3yuan3/qing1yin2/yong3yuan3/gun3tang4/bu4yuan4/xia4chen2/bu4ken3/xia4jiang4
♪:yong-yuan-/Cing-in--/yon-yuan--/kun-thang/pu-yuan/shia-CRn-/pu-khRn/shia-chiang
En:forever---/lightness/forever---/hot-----/unwilling/not+sink/not+will/decline

Lalala…
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/1739-3785b86e

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
115位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
27位
アクセスランキングを見る>>

アクセス解析

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

>