Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |Boten Anna by Busshunter
FC2ブログ

Entries

Boten Anna by Busshunter

(grammar)

救済アンナ
Sw:Boten-/Anna
♪:bO:ten/An-na
En:cure--/Anna
----cn---/psn

song by Basshunter

*1
私は住んでいるのを知っている、彼女の名はアンナ
Sw:Jag/känner---/en/bott,//hon/heter-/Anna,//Anna-/heter-/hon
♪:ja:/shEan-ner/en/bott-//hon/hE:ter/An-na//An-na/hE:ter/hon
En:I--/know-----/a-/lived//she/v.name//Anna//Anna-/v.name/she
------/-na-pr---/cn/bo-pp//---/-ta-pr/psn--//psn--/-ta-pr/

そして彼女は叱(シカ)ることが出来る、貴方を強く
Sw:Och/hon/kan-/banna,//banna-/dig-/så-/hårt
♪:o--/hon/kyan/bAn-na//bAn-na/di:g/so:/hO:rt
En:and/she/can-/scold-//scold-/you3/so-/hard
----------/kunna-pr/bs,!//bs,!/--------/hård-nn

彼女は私たちのチャンネルを暴(アバ)く
Sw:Hon/röjer-/upp/i-/våran-/kanal
♪:hon/rW:yer/U--pi:/vO:ran/kyAnal
En:she/expose/up-/in/our---/channel
------/-ja-pr/---/--/vår-cn/cn

私は貴方に伝えたい、私はそれが住んでいるのを知っている
Sw:Jag/vill/berätta-/för-/dig,//att/jag/känner---/en/bott
♪:ya-/vil-/bErEatta/fW:r/di:g//att/ya:/shEan-ner/en/bott
En:I--/want/tell----/for-/you3//to-/I--/know-----/a-/lived
---/vilja-pr/bs,!---/------------------/-na-pr---/cn/bo-pp

*1//

*1 *1//

*2
いつも此処にある全てが見守るように
Sw:Som-/alltid-/vaktar----/alla/som-/är-/här
♪:son-mAl-ti:d/vAktar----/Alla/son-mEar/hEar
En:as--/always-/look-after/all-/as--/is-/here
-------/all+time/-+r-pr---/pl--/----/vara-pr/

そして私たちは問題がなくなったように見える
Sw:Och/som--/ser-/till/att/vi-/blir--/utan---/besvär
♪:o--/som-n/sE:r/till/att/vi:/blI:r-/U:tan--/bEsvEar
En:and/as---/see-/more/to-/we-/become/without/problem
-----------/+r-pr/------------/+r-pr-/-------/nn

成功を運んでいく人は誰も居ない
Sw:Det/finns/ingen-/take-over-/som--/lyckas
♪:det/fins-/Ingen-/teik-O:vR:/son-m/lYkyas
En:the/exist/nobody/----------/as---/succeed
nn/finnas-pr/-cn---/----------/-----/bs,pr,!

思い出して! 私が知っている 住んでいた時のことを
Sw:Kom-ihåg-/att/det/är---/jag/som--/känner---/en/bott
♪:kom-Ihog-/att/det/Ear--/ya-/son-m/shEan-ner/en/bott
En:remember!/to-/the/is---/I--/as---/know-----/a-/lived
komma-pt,!--/---/nn/vara-pr/--------/-na-pr---/cn/bo-pp
[come+that]-/

誰も住んでいない、誰にも当たらない
Sw:En/bott-/som--/ingen,//ingen/annan---/slår
♪:en/bott-/son-m/Ingen-//Ingen/An-nan--/slO:r
En:a-/lived/as---/nobody//nobody/another/hit
---cn/bo-pp/-----/-cn---//-cn---/-cn----/+r-pr

そして彼女は貴方が得たものを蹴ることが出来る
Sw:Och/hon/kan-/kicka/utan---/att/du-/får
♪:o--/hon/kyan/kIka-/U:tan--/att/du:/fO:r
En:and/she/can-/kick-/without/to-/you/get
------//kunna-pr/bs,!/-re----/-------/+r-pr

彼女は自身にスパムする
Sw:Hon/gör---/sig----/av/med-/alla/som--/spammar
♪:hon/yW:r--/si:g---/av/me:d/Alla/son-m/spAn-mar
En:she/do----/herself/at/with/all-/as---/spam
----/göra-pr,!/------/--/----/-pl-/-----/+r-pr

そう、住んでいる人に当たることは無い
Sw:Ja,//inget-/kan-/slå-/våran-/bott
♪:ja-//Inget-/kyan/slo:/vO:ran/bot
En:yes//nobody/can-/hit-/our---/lived
------//nn/kunna-pr/+r-pr/=vår-/bo-pp

*2//

*1 *1//

その日が来た時、私は信じていなかった
Sw:Då--/kom--/den/dagen,//jag/inte/trodde--/fanns
♪:do:-/kon-m/den/dA:gen//jo-/Inte/trOdde--/fAns
En:then/came-/the/day---//I--/not-/believed/is
--/komma-pt,!/cn-/+en-ct//--------/+dde-pt-/finnas-pr

チャンネル・セットはバランスをなす
Sw:det/satte/verkligen-/kanalen/ur-/balans
♪:det/sAtte/vErklI:gen/kAnalen/U:r/balAns
En:the/set--/really----/channel/out/balance
---nn-/sätt-pt/--------/+en-ct-/---/cn

私は信じていた、私が間違える事は無いと
Sw:Jag/trodde--/aldrig/att/jag/hade-/så-/fel
♪:ya-/trOdde--/Aldrig/att/ya:/hA:de/so:/fe:l
En:I--/believed/never-/to-/I--/had--/so-/wrong
------/+dde-pt-/--------------/har-pt/

でも、アンナが書いて言った時、私は誰も住んでいない
Sw:Men/när-/Anna-/skrev-/och/sa://"Jag/är-/ingen-/bott
♪:men/nEar/An-na/skrE:v/o:-/sa:-//ya:/Ear/Ingen-/bott
En:but/when/Anna-/wrote-/and/said//I--/is-/nobody/lived
------/----/--/striva-pt/-/säga-pt///vara-pr/-cn-/bo-pp

私は大きい、大きくて美しい少女
Sw:Jag/är---/en/väldigt,//väldigt-/vacker--/tjej"
♪:jo:/Ear--/en/vEaldigt//vEaldigt/vAkR:---/shei
En:I--/is---/a-/huge----//huge---/beautiful/girl
-----/var-pr/cn/--------//-------/---------/cn

今は不運にも大きい私にとって見知らぬ人
Sw:Som--/nu-/tyvärr-------/är-/väldigt-/främmande--/för-/mig
♪:son-m/nyu/tYvEar-------/Ear/vEaldigt/frEan-mande/fW:r/mi:g
En:as---/now/unfortunately/is-/huge----/unkwon-----/for-/me
-------------------------/vara-pr/-----/cn---------/

でも誰にも説明を求められていない
Sw:Men/det/finns/inget-/som-/behöver-/förklaras
♪:men/det/fins-/Inget-/sonm/behW:ver/fW:rklaras
En:but/the/exist/nobody/as--/need----/explained
------/cn/finnas-pr/nn-/----/-va-pr--/-ra-Ps.bs,pr

私の目には、いつも彼女が住んでいる
Sw:För-/i-/mina-/ögon-/är-/hon/alltid-/en/bott
♪:fW:-ri-/mI:na/W:gon/Ear/hon/Al-ti:d/en/bott
En:for-/in-/my--/eyes-/is-/she/always-/a-/lived
-------/-/+a-pa/öga-cpl/↓/---/all+time/cn/bo-pp
-----------------------/vara-pr/

*1
Hon heter Anna, Anna heter hon
Och hon kan banna, banna dig så hårt
Hon röjer upp i våran kanal
Jag vill berätta för dig att jag känner en bott

*1//

*2

Som alltid vaktar alla som är här
Och som ser till att vi blir utan besvär
Det finns ingen take-over som lyckas
Kom ihåg att det är jag som känner en bott
En bott som ingen, ingen annan slår
Och hon kan kicka utan att du får
Hon gör sig av med alla som spammar
Ja, inget kan slå våran bott

*2//

ブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/134-f79b9e6f

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

フリーエリア

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
92位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
17位
アクセスランキングを見る>>

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる