Powered By 画RSS おすすめの〇〇コミック |Memeshikute-Chinese ver- by GOLDEN BOMBER
FC2ブログ

Entries

Memeshikute-Chinese ver- by GOLDEN BOMBER

(grammar)Memeshikute -Chinese ver-
女々しくて -中国語版-

女々しくて 一覧 List of Memeshikute

song by GOLDEN BOMBER
中国語 歌手一覧

1.
女々しくて3

私の心は とても痛む
-------------/-
Ch:我-的-心--/好-痛
pi:wo3de-xin1/hao3tong4
♪:wo-tA-shin/hao-thong
En:my+heart--/very+pain

貴方は私を からかい続けるの?
------/----/------过-来--/开---------------/对--/-
Ch:你-/是--/拿-我-過-來,-/開-玩-笑-的------/對--/吧?
pi:ni3/shi4/na2wo3guo4lai/kai1-wan2-xiao4de/dui4/ba
♪:ni-/shY-/na-wo-kuo-lai/khai-wan-shiao-tA/tui-/pa
En:you/is--/take-me-over-/joke+ing---------/to--/!

明らかに私を好きだと言った
-----------/说-过----/----/---么---/---欢---/
Ch:明-明---/說-過----/是--/那-麼-的/喜-歡---/我
pi:ming2×2/shuo1guo4/shi4/na4me-de/xi3huan1/wo3
♪:ming----/shuo-kuo-/shY-/na-mA-tA/shi-huan/wo
En:clearly-/say+ed---/is--/such----/like----/me

彼は最後に居る場所、貴方の歓心を得る、これから もう私は必要ないの?
------/-------/---/----里-/讨------/------欢-------//从------/----------/-------/---/
Ch:他-/到-底--/是--/哪-裡,/討-得---/你-的-歡-心,---//從-此---/再-也-不--/需-要--/我-/了?
pi:ta1/dao4di3/shi4/na3li3/tao3dei3/ni3de-huan1xin1//cong2ci3/zai4ye3bu4/xu1yao4/wo3/le
♪:tha/tao-ti-/shY-/na-li-/thao-tei/ni-tA-huan-shin//Zong-ZY-/tsai-yA-pu/shW-yao/wo-/lA
En:he-/finally/is--/where-/get-----/your+favor-----//from+now/no-longer--/need--/me-/ed

どれだけ 貴方の小さい手を取って、再び踊りたくても
-----------------------------------------------------/---只
Ch:多---/想----/牽-起---/你-的-小-手,-----/再--/跳---/一-隻-舞
pi:duo1-/xiang3/qian1qi3/ni3de-xiao3shou3-/zai4/tiao4/yi1zhi1wu3
♪:tuo--/shiang/Cien-Ci-/ni-tA-shiao-shou-/tsai/thiao/-i-chY-u
En:how-m/want--/lead----/your+small+hand/again/jump--/a+pair+dance

沢山の変わった知らない群衆の中
-------/众--------/陌-------/------识--------/--------/当-
Ch:在--/眾-多-----/陌-生----/不-相-識--------/人-群---/當-中
pi:zai4/zhong4duo1/mo4sheng1/bu4xiang1-shi4--/ren2qun2/dang1zhong1
♪:tsai/chong-tuo-/mo-shRng-/pu-shiang-shY---/rRn-CWn-/tang-chong
En:in--/numerous--/strange--/not+acquaintance/crowd---/middle

ただ貴方の美しい笑顔が煌(キラ)めいて人目を引く
------独--/----------/---丽--/----------//闪---------/----/夺-
Ch:唯-獨--/是--/你-的/美-麗--/笑-容,----//閃-亮------/又--/奪-目
pi:wei2du2/shi4/ni3de/mei3li4/xiao4rong2//shan3liang4/you4/duo2mu4
♪:wei-tu-/shY-/ni-tA/mei-li-/shiao-rong//shan-liang-/you-/tuo-mu
En:only---/is--/your-/beau---/smile-----//twinkle----/and-/catch+eye

貴方に愛されたい、きっと見逃しただけ、
------------------/---/爱---/-----------------/-
Ch:好-想-----/被--/你-/愛,--/一-定---/只-是---/看-漏-了,
pi:hao3xiang3/bei4/ni3/ai4--/yi1ding4/zhi3shi4/kan1-lou4le
♪:hao-shiang/pei-/ni-/ai---/-i-ting-/chY-shY-/khan-lou-lA
En:very+want-/----/you/loved/certain-/only----/miss+ed

貴方の信号をもう一度与えて欲しい
---请----/-----/------/----/给--/
Ch:請----/你-的/Signal/再--/給--/一-次
pi:qing3-/ni3de/------/zai4/gei3/yi1ci4
♪:Cing--/ni-tA/------/tsai/kei-/-i-ZY
En:please/your-/------/again/give/one+time

貴方の我儘だろうか? 私には関係ない、貴方と一緒に居たい
---会------/---------------/------/--------/无----谓---//---愿----/-------------/
Ch:會-是---/你-的-任-性?---/那-我-/也-都---/無-所-謂,--//但-願----/能---/和-你--/在-一-起
pi:hui4shi4/ni3de-ren4xing4/na4wo3/ye3dou1-/wu2suo3wei4//dan4yuan4/neng2/he2ni3-/zai4yi1qi3
♪:hui-shY-/ni-tA-rRn-shing/na-wo-/yA-tou--/-u-suo-wei-//tan-yuan-/nRng-/hA-ni--/tsai-i-Ci
En:will+be-/your+willful---/that+I/also+all/no-matter--//hope-----/can-/with+you/in+together

女々しくて2

煌めく陽光を頭に載せながら
---顶-着---/灿-烂-----/阳-
Ch:頂-著---/燦-爛-的--/陽-光
pi:ding3zhe/can4lan4de/yang2guang1
♪:ting-chA/Zan-lan-tA/yang-kuang
En:top+ing-/glitter--/sunshine

女々しくて2

ロマンティックな愛の歌を歌いながら
------着----/-----------/
Ch:唱-著----/浪-漫-的---/情-歌
pi:chang4zhe/lang4man4de/qing2ge1
♪:Cang--chA/lang-man-tA/Cing-kA
En:sing+ing-/romantic---/love+song

女々しくて2

探した後、最後に最後に辿り着く この世界は既に
---寻-觅--/后---/终-于----/---达----/这-个----------/---经
Ch:尋-覓--/後---/終-於----/到-達-的,/這-個-世-界----/已-經
pi:xun2mi4/hou4-/zhong1yu2/dao4da2de/zhe4ge-shi4jie4/yi3jing1
♪:shWn-mi/hou--/chong-yu-/tao-ta-tA/chA-kA-shY-chie/-i-ching
En:seek---/after/finally--/reach+ed-/this+world-----/already

女々しくて3

私の心は とても痛む
-------------/-
Ch:我-的-心--/好-痛
pi:wo3de-xin1/hao3tong4
♪:wo-tA-shin/hao-thong
En:my+heart1-/very+pain


2.
今日 すぐ踊って! 彼女を忘れて!
-------------/----/----------/---/-
Ch:今-天-----/就--(跳-舞-吧)2/她-/忘-掉,
pi:jin1-tian1/jiu4/tiao4wu3ba/ta1/wang4diao4
♪:chin-thien/chiu/thiao-u-pa/tha/wang-tiao
En:today-----/soon/dance+!---/her/forget

古い過去の心配は全部必要だ
------/过-----/陈-旧----/烦-恼---/------------/
Ch:把-/過-去--/陳-舊----/煩-惱---/全-部-都----/要
pi:ba3/guo4qu4/chen2jiu4/fan2nao3/quan2bu4dou1/yao4
♪:pa-/kuo-CW-/CRn--chiu/fan-nao-/CWan-pu-tou-/yao
En:do-/past---/old------/worry---/all---------/need

貴方が本当に愛しているのは誰? これから誰を愛するのだろう?
------/---------/爱-着-/谁---/---后--/会-----/爱-/谁
Ch:你-/究-竟----/愛-著-/誰?--/以-後--/會-去--/愛-/誰?
pi:ni3/jiu1jing4/ai4zhe/shui2/yi3hou4/hui4qu4/ai4/shui2
♪:ni-/chiu-chng/ai-chA/shui-/-i-hou-/hui-CW-/ai-/shui
En:you/actually-/love+ng/who-/after--/will+do/love/who

心が交わって溶ける
------/---灵----/------------/----/
Ch:把-/心-靈----/相-交-------/又--/相-融
pi:ba3/xin1ling2/xiang1-jiao1/you4/xiang1rong2
♪:pa-/shin-ling/shiang-chiao/you-/shiang-rong
En:do-/heart----/e-o+cross---/and-/e-o+melt

実際に、もし貴方に許されるなら、貴方を抱きしめて眠りたい
------实---/-------/----/---/--------//----------/---/
Ch:其-實---/如-果--/被--/你-/允-許,--//想-抱-----/你-/入-睡
pi:qi2shi2-/ru2guo3/bei3/ni3/yun3xu3-//xiang3bao4/ni3/ru4shui4
♪:Ci-shY--/ru-kuo-/pei-/ni-/yun-shW-//shiang-pao/ni-/ru-shui
En:actually/if-----/----/you/allow+ed//want+hold-/you/sleep

もうすぐ私の この乾いた傷が脆(モロ)い心を突き抜ける
---将----/---这-颗--/干------/伤----/----/
Ch:將----/我-這-顆--/乾-枯---/傷----/透--/易-碎-的-心
pi:jiang1/wo3zhe4ke1/gan1ku1-/shang1/tou4/yi4sui4de-xin1
♪:chiang/wo-chA-khA/kan-khu-/shang-/thou/-i-sui-tA-shin
En:soon--/my+this---/withered/injury/thru/friable+heart

心から願う、貴方の美しいわずかな安寧により 嗚呼 それを守って
---恳-请-----/-----/-----/---丽--/点------//-------/--/护---/
Ch:懇-請-----/用---/你-的/美-麗--/點-滴,--//安-慰--/呵/護---/它
pi:ken3qing3-/yong4/ni3de/mei3li4/dian3di1//an1wei4/a1/hu4--/ta1
♪:khRn-Cing-/yong-/ni-tA/mei-li-/tien-ti-//an-wei-/a-/hu---/tha
En:earnestly+/by---/your-/beau---/bit-----//comfort/ah/guard/it
/--+request/


愛に心配する、いつもは私の間違い、
---对--/爱------/---虑---/-----------/----/------错
Ch:對--/愛-情---/焦-慮,--/一-直-都---/是--/我-的-錯,
pi:dui4/ai4qing2/jiao1lü4/yi1zhi2dou1/shi4/wo3de-cuo4
♪:tui-/ai-Cing-/chiao-ly/-i-chY-tou-/shY-/wo-tA-Zuo
En:for-/love----/anxiety-/always-----/is--/my+wrong

カッコいい女性の心は雲のようだ
------马---/--------------/----------/---云
Ch:神-馬---/女-人-的-心,--/好-像-----/浮-雲
pi:shen2ma3/nü3ren2de-xin1/hao3xiang4/fu2yun2
♪:shRn-ma-/ny-rAn-tA-shin/hao-shiang/fu-yun
En:smarter-/woman's+heart-/seem------/float+cloud

夢中になった、この狭い心を見つける、
------恋-------/------------/发-现---/这--------------/-
Ch:迷-戀-了----/神-往-了,---/發-現---/這-狹-窄-的-----/心
pi:mi2lian4le--/shen2wang3le/fa1xian4/zhe4xia2-zhai3de/xin1
♪:mi-lien-lA--/shRn-wang-lA/fa-shien/chA-shia-chai-tA/shin
En:infatuate+ed/charmed-----/find----/this+narrow+of--/heart

そして嫉妬し始める
-------/开------/--------/------/
Ch:又--/開-始---/羨-慕---/忌-妒-/恨
pi:you4/kai1shi3/xian4mu4/ji4-du/hen4
♪:you-/khai-shY/shien-mu/chi-tu/hRn
En:and-/start---/envy----/jelous/hate

女々しくて2

遠くを訪ねる2人
---远-处----/---------/---两
Ch:遠-處----/看-望----/那-兩-人
pi:yuan3chu4/kan4wang4/na1liang3ren2
♪:yuan-Cu--/khan-wang/na-liang-rRn
En:distance-/visit----/that+two+man

女々しくて2

良く知っている単なる笑顔
----------/---过----/
Ch:熟-悉--/不-過-的-/笑-容
pi:shu2xi1/bu2guo4de/xiao4rong2
♪:shu-shi/pu-kuo-tA/shiao-rong
En:well---/mere-----/smile
/--known/

女々しくて2

軽く愛撫している彼の手、私の この心は既に
---轻-轻-------/抚----着--/-----------//---这-颗-------/---经
Ch:輕-輕-的----/撫-摸-著--/他-的-手,--//我-這-顆-心----/已-經
pi:qing1qing1de/fu3mo1zhe-/ta1de-shou3//wo3zhe4ke1-xin1/yi3jing1
♪:Cing-Cing-tA/fu-mo-chA-/tha-tA-shou//wo-chA-khA-shin/i-ching
En:lightly-----/caress+ing/his+hand---//my+this+heart--/already

女々しくて3

私の心は とても痛む
-------------/-
Ch:我-的-心--/好-痛
pi:wo3de-xin1/hao3tong4
♪:wo-tA-shin/hao-thong
En:my+heart--/very+pain


3.
これを愛と言う、本当に貴方だけが欲しい
---说---/这-是---/爱-情---//---实---/--------/-
Ch:說---/這-是---/愛-情,--//其-實---/只-是---/想-要-你
pi:shuo1/zhe4shi4/ai4qing2//qi2shi2-/zhi3shi4/xiang3yao4ni3
♪:shuo-/chA-shY-/ai-Cing-//Ci-shY--/chY-shY-/shiang-yao-ni
En:say--/this+is-/love----//actually/just----/want+you

心は既に貴方に囚われている、犬のように
---------------------/---虏---/----/----/
Ch:心---/已-/被--/你-/俘-虜,--/如--/狗--/一-般
pi:xin1-/yi3/bei4/ni3/fu2lu3--/ru2-/gou3/yi1ban1
♪:shin-/-i-/pei-/ni-/fu-lu---/ru--/kou-/-i-pan
En:heart/alre/---/you/captured/seem/dog-/general

貴方に騙されても、私は満足する
-----------/--------/---骗---//---/---/----/---------愿
Ch:即-使---/被--/你-/欺-騙,--//我-/也-/都--/心-甘-情-願
pi:ji2-shi3/bei4/ni3/qi1pian4//wo3/ye3/dou1/xin1-gan1qing2yuan4
♪:chi-shY-/pei-/ni-/Ci-phien//wo-/yA-/tou-/shin-kan-Cing-yuan
En:even-if-/----/you/deceived//I--/also/all/content


もし貴方と一緒に居られるなら
Ch:只-要---/能---/和-你---/在-一-起
pi:zhi3yao4/neng2/he2ni3--/zai4yi1qi3
♪:chY-yao-/nRng-/hA-ni---/tsai-i-Ci
En:if------/can--/with+you/in+together


好想被你愛 一定只是看漏了
請你的Signal 再給一次
會是你的任性?那我也都無所謂
但願能和你在一起~~~

女々しくて2
頂著燦爛的陽光
女々しくて2
唱著浪漫的情歌
女々しくて2
尋覓後終於到達的 這個世界已經
女々しくて3
我的心好痛~
ブログパーツ
スポンサーサイトこの記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)
http://alic152.blog123.fc2.com/tb.php/1292-f8867d25

0件のトラックバック

0件のコメント

コメントの投稿

投稿フォーム
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

Appendix

プロフィール

rku912

Author:rku912
pixiv 始めました。

This site is link free.

このブログは在特会東トルキスタンを応援しています。

In Deep-地球最期のニュースと資料
小林よしのり「ウソ・詐欺全集」
世界の国名を直訳した地図

発音記号についての解説は(grammar)のリンクから飛んでください。

河野談話見直しを求める国民運動がついに始まる!

最近の記事

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

アクセスランキング

[ジャンルランキング]
アニメ・コミック
82位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
少年向けコミック
16位
アクセスランキングを見る>>

アクセス解析

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

>